Om oss

Psykolog Kjell M Håkonsen er spesialist i klinisk psykologi og medlem av Norsk Psykologforening.

Psykologen er godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har lang erfaring med behandlings av vanlige psykiske lidelser. Han har spesialkompetanse i kognitiv terapi og i metakognitiv terapi, og i familieterapi, i behandling av spiseforstyrrelser og behandling av ruslidelser.

Han har skrevet flere lærebøker i psykologi og om psykiske lidelser.

En lærebok i psykologi, behandlingsarbeid og psykiske lidelser med tilttelen "Psykologi og psykiske lidelser" utgitt på Gyldendal Akademisk Forlag, er å få kjøpt i bokhandelen.

Denne boken brukes som obligatorisk pensum på flere høyskoler og er mye brukt i undervisning.

Boken er også godt egnet som introduksjon til psykologifaget for den som er interessert i faget og ønsker å lære mer.