Kontakt oss

Ta kontakt via e-mail til: hakos@online.no

Mail er den beste og enkleste måten å komme i kontakt med psykologen.

Telefon: 908 58 248

Psykologen er opptatt med pasientbehandling det meste av dagen, og er derfor ikke alltid tilgjengelig på telefon.
Telefontid 11.30 - 12.30.

For å legge igjen beskjeder, bruk telefon 90 85 82 48
Pasienter i behandling kan også sende sms til: 90 85 82 48.


Postadressen er: Psykologspesialist Kjell M Håkonsen

Nedre Hjellegate 2, 3724 SKien