Henvisning og ventetid

Henvisning fra lege sendes til kontoradressen.

Det er også 2022 stor pågang av nye henvisninger, og det er derfor ventetid for nye pasienter. Ventetiden for uprioriterte saker, er nå mer enn 4 måneder.

Det betyr at henvisninger der ventetiden blir lang, blir returnert til legen som henviser, slik at legen kan finne annet behandlingstilbud.

Hvis du mener det er spesielle hensyn som tilsier at henvisningen bør prioriteres, så vennligst informer om dette.

Psykologen forsøker så langt det er mulig å prioritere saker som involverer barn, barnefamilier og/eller der barns situasjon blir negativt påvirket av voksnes psykiske vansker.

Venteliste-telefon:

Helse Sør-Øst har oversikt over venttid hos privatpratiserende psykologer.

Leger og pasienter kan ringe for å få informasjon om dette.

Telefonnummeret er: 800 41 004

2022:

Psykologen har kontortid fra mandag til fredag 08.00 - 16.00.

Det gis informasjon om ledige timer og om de dager da kontoret er stengt i forbindelse med møter på forsiden under AKTUELT.

Bruk mail for å ta kontakt: hakos@online.no

SMS:

Pasienter kan sende SMS med beskjeder til 90 85 82 48.

Det er lettere å besvare henvendelse på sms eller mail, da telefonen ikke blir besvart når psykologen sitter opptatt i behandlingstimer.

Telefon-tid:

Psykologen er opptatt med pasientsamtaler det meste av dagen, og er derfor ikke til vanlig tilgjengelig på telefon.

Psykologen tar så langt det er mulig i mot spørsmål og henvendelser på telefon mellom kl. 11.30 og 12.30.

Hvis du blir koblet til telefonsvarer, kan du legge igjen navn og telefonnummer.

Avbestiling av time:

Timeavtaler må avbestilles i god tid, slik at psykologen kan gjøre avtale med andre pasienter som står i kø for å få time.

NB: Hvis du uteblir fra time uten å gi beskjed, må du betale timepris for en time - for tiden 600,- kr.

Betaling når du ikke bruker en timeavtale:

Du får tilsendt en giro for timen du ikke bruker, hvis du ikke har meldt avbud senest dagen før.