Velkommen til Psykolog Kjell M Håkonsen

Behandlingstilbud:

Det gis tilbud om psykoterapi for barn, ungdom og voksne.

Det gis tilbud om individualterapi, parterapi og familieterapi.

I tillegg gis det tilbud om utredninger, tester og undersøkelse av ulike psykologiske funksjoner. Det kreves henvisning fra lege for behandling.

Psykologen har en bred kompetanse og erfaring fra behandling av ulike lidelser. Fokus i terapi øke mestring og fremme normale funksjoner. Psykologen er spesialist i klinisk psykologi, og bruker nyere kognitive metoder i behandlingsarbeidet.

- Behandling av generelle psykologiske vansker

- Parterapi og Familiebehandling

- Psykologiske tester /utredning av ulike psykologiske funksjoner

- Rådgivning og Veiledningstjenester

- Sakkyndig uttalelser og vurderinger

- Spesialisterklæringer

- Barnefaglig sakkyndig

Kostnad og egenandeler:

Egenandel hos psykolog er etter Stortingets beslutning 351,- kr for en time.

Barn og ungdom under 18 år og pasienter med frikort, betaler ikke egenandel.

Når man har betalt nok egenandel hos psykolog, lege eller sykehus, har en rett til frikort. Egenandelstaket er 2360,-.

Lokaler:

Psykologen holder til i lokaler i Nedre Hjellegate 2 i Skien sentrum.

Aktuelt

MARS 2020:

Uke 10 (2.3 - 6-3): Psykologen er på kontoret mandag - onsdag. Fagkurs torsdag og fredag

Uke 11 (9.3 - 13.3): Psykologen er på kontoret hver dag.

Uke 12 (16.3 - 20.3):  Det gis tilbud om timer etter avtale.

Pasienter kan ta kontakt på 90858248 ved behov.

Uke 13 (23.3 - 27.3): Det gis tilbud om timer etter avtale.

Uke 14 (30.3 - 3.4): Det gis tilbud om timer etter avtale.

APRIL 2020:

Uke 15 (6.4 - 12.4): Påskefri

Uke 16 (13.4 - 17-4): Psykologen er på kontoret hver dag (unntatt mandag 2 påskedag)

Uke 17 (20.4 - 24.4): Psykologen er på kontoret hver dag

Uke 18 (27.4 - 1.5): Psykologen er på kontoret hver dag bortsett fra fredag 1.5.